3 1994 targi sztuki sakralnej łódź 550.jpg

Mozaika i krzyż malowany w prywatnej kaplicy. 1995 rok.