14a drzewo lackich.jpg

"Drzewo Siani Ł.". Fragment. rzeźba znajduje się w Genewie u właścicielki. 1997 rok.