9a kamienny kapitan.jpg

z cyklu "Nie wiem gdzie rośnie las kasztanowców". "Genius loci". rok 2005.