6a Wikingowie 3.jpg

"Skrzydła wikinga". rzeźba szklana, mało forma rzeźbiarska. Rok 2007.