7a  bluszczarka noca.jpg

"Bluszczarka" nocą w ogrodzie pracowni. Rok 2004.