lilje zima 550.jpg

"Lilie rosną wysoko, jak ich pan leży głęboko". Rok 2003.