z cyklu "Przestrzenie snu". " Droga do Melku w Dolnej Austrii". 2005 rok.